Influensere verden trengerI Albalab-systemet får ungdom fra vanskeligstilte lokalsamfunn hjelp til å utvikle de nødvendige ferdigheter for å skape seg gode og trygge liv, samtidig som de blir rollemodeller som viser veien mot en ny og bedre morgendag for sine samfunn. Nesten alltid har den kreative, dedikerte minoriteten gjort verden bedre.

Martin Luther King Jr.Problemet

Over hele verden sliter menneskene nederst i samfunnshierarkiet med å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter. I den fattige del av verden er det offentlige utdanningsssystemet ofte av elendig kvalitet. I de rike land er skoleverket teoritungt og lite tilpasset realitetene i de miljøene som hadde trengt det mest.

 

Menneskene i disse marginaliserte samfunnene lykkes dårlig i både utdanningssystemet og dermed i arbeidslivet, og ender ofte i permanent utenforskap – på trygd eller i kriminalitet. Utenforskapet blir selvforsterkende og ender opp som det sosiologen Manuel Castells “svarte hull av sosial eksklusjon” som blir vanskelig å unnslippe for den kommende generasjon.


Det er lite utdanning, det er mange patroner. Når man leser lite, skyter man myeAlbalab-modellen

Alle vet at svaret på fattigdom og forskjeller først og fremst ligger i utdanning. Men på tross av alle investeringer og tiltak i utdanningssystemet fortsetter ulikheten å øke over hele verden

 

Albalabs bidrag er å tenne interessen for læring og skape mestringsfølelse blant marginalisert ungdom gjennom læringsrettede fritidsaktiviteter. Vi viser dem hvordan det de undervises i på skolen, kan anvendes i konkrete prosjekter som bruker state-of-the-art teknologi til å forbedre livskvaliteten i lokalsamfunnet.

 

Ungdommene som har gått gradene i Albalab-systemet blir mennesker som har lært å lære selv, som kan anvende avansert teknologi for å nå sine mål, og som har en samfunnsforståelse som setter dem i stand til å gå løs på den store utfordringen det er å lukke gapet mellom de som har og de som ikke har.

 

De er blitt influensere verden virkelig har behov for.

 

Les mer om Albalab-konseptet her.


Tingene har eget liv. Det handler bare om å vekke sjelen i dem.

Hundre års ensomhet, Gabriel García Márquez